Thiết kế web cá nhân với google page creator

Go down

Thiết kế web cá nhân với google page creator

Bài gửi by Admin on Mon May 17, 2010 11:07 pm

Thi?t k? web cá nhân v?i google page creator
Nhi?u b?n mu?n thi?t k? cho mình 1 web (website) cá nhân ??n gi?n. Có khá nhi?u các d?ch v? cho phép b?n t?o trang web mi?n phí, d? dàng hi?n nay. Trong s? ?ó hôm nay tôi gi?i thi?u b?n m?t d?ch v? c?a google, là Google Page Creator.

Gã kh?ng l? Google chuyên v? các d?ch v? online ?ã ??a ra cho ng??i s? d?ng các ?ng d?ng, d?ch v? hay nh?ng ?a s? t?t c? ??u mi?n phí. V?i m?t tài kho?n c?a google (Google Account, [You must be registered and logged in to see this link.]) b?n có th? s? d?ng cho t?t c? các d?ch v? này. Ví d? b?n có th? [You must be registered and logged in to see this link.], [You must be registered and logged in to see this link.], email...Hôm nay tôi s? gi?i thi?u cách ?? b?n có th? t?o m?t trang web (website) cá nhân ??n gi?n và nhanh chóng mà b?n không c?n bi?t v? ki?n th?c html, thi?t k? web ??u có th? làm ???c (d? dàng nh? b?n so?n th?o [You must be registered and logged in to see this link.] v?y ! Smile ).

Tôi gi? s? b?n ?ã có 1 ??a ch? email c?a Gmail là [You must be registered and logged in to see this link.]
B?n vào [You must be registered and logged in to see this link.] dùng username và password c?a Gmail ?? ??ng nh?p (sign in) vào. >>
Trang: Welcome to Google Page Creator!

? g?n cu?i trang có dòng "I have read and agree to these Terms and Conditions" b?n click lên cái ô nh? ?? ch?n nó (check) r?i click vào nút (button) "[I'm ready to create my pages]" >>
D?n ??n trang so?n th?o trang ch? (HOME page) c?a b?n. Trang này th??ng g?m 4 ph?n:
+ Click here to enter your page's title: ?ây là tiêu ?? c?a trang ví d? Th? Thu?t Blog Chat Internet
+ Click here to enter your page's subtitle (optional): tiêu ?? ph? c?a trang (b?n có th? không c?n dùng)
+ Click here to enter your page's main content.: n?i dung c?a trang s? ? ?ây
+ Click here to enter your page' footer (optional): ph?n chân (cu?i trang, có th? không c?n) ví d?: M?i góp ý các b?n g?i email v? [You must be registered and logged in to see this link.]

Trong trang so?n th?o này b?n c?ng th?y các ch?c n?ng nh?: Image (??a hình ?nh vào trang, b?n có th? upload ??a hình t? máy b?n lên r?i link vào trang web(xem bên d??i); Link: ???ng link ??n trang khác trên web b?n ho?c trang web ngoài: B: in ??m; I: in nghiêng; T: màu cho ch?; Font: ki?u font; TT Size: kích th??c c?a ch? (small: nh?, normal: bình th??ng, Large: to, Huge: r?t to; canh l? trái, ph?i, gi?a...
Sau khi so?n xong b?n click vào Preview ?? xem th?. N?u ?ã ??p thì click Publish ?? ??a trang lên internet. T? lúc này b?n ?ã có m?t trang web cá nhân v?i ??a ch? [You must be registered and logged in to see this link.]tenban.googlepages.com

M?c ??nh thì google s? ch?n cho b?n m?t giao di?n cho trang. B?n có th? thay ??i c?u trúc, giao di?n c?a nó b?t cách vào Change Look, Change Layout ?? ch?n m?t m?u cho mình.

?? ??a các file lên nh? hình ?nh, file html pdf, doc...b?n vào ph?n Site Manager:
+Bên góc trên ph?i màn hình có ph?n Upload Stuff (??a là n?i b?n ??a các file lên trang web t? máy c?a b?n, xóa file...). ?? ??a file lên b?n click vào [upload] > click Browse ?? ch?n file trên máy c?a b?n r?i click Open. Ví d? b?n ??a file abc.jpg lên thì lúc này ???ng d?n ??y ??(URL) c?a nó s? là
[You must be registered and logged in to see this link.] B?n có th? dùng nó vào các m?c ?ích khác ngoài vi?c ph?c v? cho web cá nhân này nh? [You must be registered and logged in to see this link.] ch?ng h?n.

+ ?? t?o m?t trang khác (trang con) click Create a new page
Nh? v?y b?n có th? th?y GooglePages.com nh? là m?t "host" (n?i l?u tr? các file cho web, blog) nh? cho b?n. Dung l??ng hi?n t?i google cho phép là 100MB ?? ?? b?n có th? ch?a nhi?u th? cho nhu c?u thi?t k? web c?a mình.

_________________
Huỳnh Minh Hòa
No : 0933.686.151
Wedsite : [You must be registered and logged in to see this link.]
Mail : [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
Admin
Admin
Admin

Nơi Ở : Tp HCM
Tổng số bài gửi : 420
Ngày Tham Gia : 06/04/2010
Điểm Số : 1067
Cảm Ơn : 8
Tuổi : 29

Xem lý lịch thành viên http://goldfxtrade.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết