CÁC ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP

Go down

CÁC ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP

Bài gửi by Admin on Sun May 16, 2010 2:45 pm

1. QL và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA

2. QL chất lượng

3. BHXH

4. Tỷ giá hối đoái

5. Nghiệp vụ thị trường mở

6. Vốn cố định

7. Thuế GTGT

8. XK hàng thuỷ sản VN sang TT EU

9. Phân tích quan hệ hợp tác VN - EU trên lĩnh vực dệt may

10. Thất nghiệp

11. Mô hình tổng cty NN

12. Tiền công, tiền lương

13. Thách thức đối với VN trong XK khi TQ gia nhập WTO

14. TTCK

15. XK hàng thuỷ sản VN sang TT Mĩ

16. Chính sách tỷ giá hối đoái tại VN

17. XD website QL danh bạ điện thoại cho cty Bưu điện

18. XK chè tại VN

19. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

20. QL chất lượng trong các DN

21. Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB

22. CNH - HĐH nông thôn

23. Cổ phần hoá (CPH) tại VN

24. Công ty tài chính (CTTC)

25. Cty hợp danh

26. Tiêu thụ SP

27. Ngân hàng TM (NHTM) và tín dụng NH

28. Tín dụng tại HT NHTM VN hiện nay

29. Huy động vốn để phát triển DN vừa và nhỏ tại VN

30. QL chiến lược trong DN vừa và nhỏ tại VN

31. ODA

32. DN vừa và nhỏ

33. Chính sách tỷ giá của TQ và ảnh hưởng của nó

34. Thực trạng và giải pháp phát triển nhà và đô thị tại VN

35. Động lực đối với người lao động

36. Vốn tại các DNNN

37. Chính sách lãi suất tại NHNN

38. Thanh toán không dùng tiền mặt tại VN

39. Viện trợ ODA của Nhật dành cho VN

40. Tiêu thụ SP trong DN CN

41. TT BH nhân thọ VN

42. FDI

43. Quỹ đầu tư CK

44. QL ngoại hối tại VN

45. LĐ nông thôn

46. CPH

47. Chuyển dịch cơ cấu KT nông thôn tại huyện Si Ma Cai

48. TT Hoa Kì

49. TT thuỷ sản Mĩ

50. XK chè

51. TT Thuỷ sản

52. KTTT định hướng XHCN tại VN

53. Lạm phát

54. Thị trường tài chính (TTTC)

55. QL ngoại hối

56. Thuế GTGT

57. QL NN đối với TT BĐS

58. CNH - HĐH nông thôn

59. BHXH

60. Toàn cầu hoá và hội nhập KTQT

61. XK gạo tại VN

62. Kế hoạch trong DN

63. CPH

64. HTX KD tổng hợp

65. Tính giá hàng tồn kho trong DN

66. Chuyển dịch cơ câu KT NN

67. QH phân phối ở nước ta

68. Cho thuê tài chính ở VN

69. Tổ chức công tác kiểm toán

70. Kiểm toán

71. Mar nhằm thu hút khách hàng tại các siêu thị ở HN

72. Nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở HN

73. Nghiên cứu thị trường

74. TMĐT trong DN vừa và nhỏ

75. Quyết định trong QTDN

76. Mar tại sở GD 1 NH ĐT & PT VN

77. Việc làm

78. Vai trò và mối quan hệ giữa 2 nguồn vốn trong nước và nước ngoài

79. QL và KT TSCĐ hữu hình tại DN

80. Kiểm toán báo cáo TC

81. DN vừa và nhỏ

82. Tính giá thành của SP SX

83. Chính sách thù lao lao động hợp lí và động lực lao động

84. Kinh nghiện thu hút FDI của một số nước

85. XK hàng dệt may sang EU

86. Hiệu quả SX KD tại các KCN tập trung tại HN

87. ODA

88. Phân tích sự biến động hạn nghạch XK hàng dệt may 1996-2003

89. XK thuỷ sản sang TT TQ

90. Phân tích tổng doanh thu của KS Sông Nhuệ thời kì 1996 - 2000

91. Nghành dệt may VN trên con đường hội nhập

92. Dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong các DN

93. Tuyển dụng

94. Thúc đẩy XK HH VN trong đk thực hiện lộ trình AFTA - CEPT

95. Thúc đẩy ĐT vào các KCN HN

96. QL chung cư tại HN

97. Hạch toán TSCĐ thuê TC tại đơn vị đi thuê

98. Tiết kiệm vật tư trong DN SX

99. Hoàn thiện bảng cân đối kế toán VN

100. Ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại NH TM VN

101. Đa dạng hoá các loại hình NH tại VN

102. Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các DN nhỏ và vừa tại NH Công thương Hà Tây

103. ODA

104. Tiền tệ

105. Huy động vốn trong các DNNN

106. Vùng KT trọng điểm miền Bắc

107. Hải Phòng giai đoạn 2004 - 2014

108. Các công cụ của chính sách tiền tệ tại VN

109. Chống tham nhũng

110. Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty TNHH Minh Trí

111. Những phẩm chất cần có của một nhà quản trị giỏi

112. Sự QL của NN đối với các cty CK

113. QL NN đối với FDI

114. Vai trò của KHCN đối với sự phát triển của CN VN

115. Nâng cao vị thế của DN VN trong tiến trình hội nhập

116. HT quản lí chất lượng (QLCL) ISO 9000

117. CPH

118. Nâng cao chất lượng đào tạo và QL

119. Việc làm

120. Tuần hoàn và chu chuyển TB đối với việc sử dụng nguồn vốn trong nước

121. TTCK

122. Phí nước thải

123. Huy động vốn ĐT

124. Hoàn thiện công tác đào tạo cho công nhân tại cty lắp máy và XD 1

125. Chính sách KTXH và vấn đề nghèo đói

126. NH Chính sách XH VN

127. Du lịch môi trường

128. Sự phát triển của KT TG và VN

129. Chi phí KSDL

130. Vốn cố định tại cty Chè Long Phú

131. Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các DN vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập

132. Tiến trình thiết lập một chương trình QC có hiệu quả cho SP bột giặt OMO

133. Huy động và sử dụng vốn FDI

134. XK hàng VN sang TT Mĩ

135. Nghành thuỷ sản VN trong chiến lược XK

136. CPH DNNN

137. Huy động và sử dụng vốn FDI

138. Đầu tư và công bằng XH

139. Báo cáo tài chính

140. Bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển du lịch tại Hà Tây

141. HT kênh phân phối Gas trên TT miền Bắc của cty BP Petco Ltd

142. Môi trường du lịch tại Chùa Hương

143. Sử dụng vốn đầu tư cho NN NT

144. Chất lượng thực phẩm

145. Huy động vốn đầu tư trong nước

146. Tín dụng trong HT NH TM VN

147. Phát triển nghành du lịch

148. Phát triển nghành kiểm toán ở nước ta hiện nay

149. Đào tạo nguồn nhân lực VN

150. XD chiến lược KD

151. Thu hút FDI khi VN gia nhập WTO

152. Phát triển TTCK ở VN

153. Tăng trưởng nghành CN ở nước ta trong những năm qua

154. Vai trò của NSNN trong việc điều tiết TT

155. CN chế biến NS XK

156. Phát triển DN ở VN

157. Kiểm soát chi phí trong DN

158. Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với mặt hàng dệt may trên TT QT

159. Hạch toán thuế GTGT

160. Các DV BH

161. Tiết kiệm

162. Thông tin kế toán QT trong quyết định ngắn hạn

163. Phát triển nghành than ở Quảng Ninh

164. Chính sách tiền tệ với việc ổn định KT

165. Mar TM

166. Thanh toán không dùng tiền mặt tại các NH TM

167. KD thẻ tín dụng tại các NH TM

168. Nâng cao hiệu quả hoạt động KD tại các NH TM

169. Hiệu quả hoạt động ĐT phát triển của EVN

170. PP KT khấu hao TSCĐ

171. EU - ASEAN

172. Rủi ro lãi suất trong HT NH

173. Những yếu tố kích thích QC

174. Chiến lược cạnh tranh của Honda VN

175. Đào tạo cán bộ QL KT

176. Đầu tư và chuyển dịch cơ cấu KT

177. QL chất lượng theo TC ISO 9000

178. Vụ kiện bán phá giá hàng thuỷ sản VN tại Mĩ

179. TTCK

180. Hạch toán khấu hao TSCĐ

181. Chiến lược KD của Vietnam Airlines

182. Điều phối hoạt động trong DN

183. Xúc tiến bán hàng

184. HT chuẩn mực kiểm toán VN

185. Các loại hình DN tại VN

186. HT QL SXKD trong DN

187. Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong KT báo cáo TC

188. QL NN về FDI

189. Phân tích chi phí, lợi ích đối với việc cấp nước sạch cho H. Thanh Trì - HN

190. Đào tạo nghề với việc chuyển dịch cơ cấu LĐ tại VN

191. Chiến lược thâm nhập TT TQ của cty Biti's

192. Thương hiệu

193. Đầu tư (ĐT)

194. Cty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex

195. Hoạt động KD XNK tại cty DONIMEX

196. HT QLCL ISO 9000

197. Chính sách đền bù thiệt hại, tái định cư khi NN thu hồi đất thời gian qua

198. Vốn ĐT tại Hà Tĩnh

199. XK lao động

200. FDI

201. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nghành cafe VN

202. Tín dụng đối với hộ nghèo tại các ngân hàng phục vụ người nghèo tại VN

203. Phát triển KT XH huyện Vụ Bản

204. Vấn đề pháp lý tại các DN liên doanh

205. Dự báo cung lao động VN (số lượng và cơ cấu) đến năm 2010

206. Xu hướng phát triển trong XK hàng thuỷ sản VN

207. Cạnh tranh trên thị trường bia miền Bắc

208. KT tiêu thụ thành phẩm trong DN công nghiệp

209. Sản phẩm dệt may xét trên góc độ Mar tại cty may Chiến Thắng

210. KH chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp VN giai đoạn 2001 - 2005

211. Ảnh hưởng từ những biến động trên TT dầu mỏ TG đến TT VN

212. Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn

213. Vốn KD trong DN

214. Du lịch sinh thái tại VN

215. Mar XK tại cty giày Thuỵ Khuê

216. Du lịch sinh thái tại VN

217. Cải cách hệ thống tài chính

218. Tiền lương trong các DNNN

219. XK hàng dệt may

220. KT thế giới và KT VN

221. Thanh toán không dùng tiền mặt tại VN

222. Chống bán phá giá

223. XK tại cty DONIMEX

224. Các hình thức trả lương trong DN hiện nay

225. Phát triển du lịch tại VN

226. Chất lượng SP tại tổng cty dệt may VN

227. Nâng cao hiệu quả hoạt động PR tại Prudential

228. Phát triển DN vừa và nhỏ tại VN

229. Vai trò của DN vừa và nhỏ

230. QL DA XD CSHT CTGT

231. KT BĐS ĐT (bất động sản đầu tư)

232. Khấu hao TSCĐ

233. Cầu LĐ trong chuyển dịch KT VN hiện nay

234. Phát triển nguồn nhân lực tại VN

235. Nâng cao chất lượng hàng hoá

236. Phát triển nguồn nhân lực thông qua GD - ĐT

237. Cải cách hành chính với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

238. Tăng trưởng KT và xoá đói giảm nghèo

239. XK sang thị trường châu Phi

240. Thị trường việc làm và TT lao động

241. Phát triển nhân lực trong các tổ chức

242. CN chế biến rau quả

243. Đầu tư tại EVN

244. QL thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp tại VN

245. Thương hiệu và DN

246. Bảo hiểm thất nghiệp tại VN

247. Thống kê dự đoán sự biến động trong các cty SX CN tại VN

248. Tăng trưởng KT và chuyển dịch cơ cấu đến 2020

249. Khai thác vốn cho ĐT PT

250. Những yếu tố ảnh hưởng tới giá quyền sử dụng đất và liên hệ với TT BĐS

251. PP dãy số thời gian và phân tích sự biến động giá trị SX

252. PP dãy số thời gian để đánh giá năng suất lúa tại Hải Dương

253. XNK uỷ thác

254. Thu hút FDI

255. PP chỉ số trong phân tích kết quả SX

256. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu trong NN

257. Bằng chứng kiểm toán

258. Phát triển nguồn nhân lực trong chuyển dịch cơ cấu KT

259. DV công cộng

260. Mở rộng KTĐN (kinh tế đối ngoại)

261. Lạm phát và giải pháp

262. XD chiến lược KD

263. Lạm phát

264. PP chỉ số

265. DA XD bãi rác thải Nam Sơn - Sóc Sơn

266. Phát triển TT tại cty dệt may huy hoàng

267. Khai thác tiềm năng du lịch tại Vân Long

268. Công tác kế hoạch hoá tại VN

269. Tác động của FDI đến các khu vực KT trong nước

270. Quản trị nhân lực

271. ĐT phát triển trong DN

272. Tuyển dụng

273. Tuyển dụng nhân lực

274. TT xe máy VN

275. Vai trò của QC trong nền KTTT

276. QC qua mạng

277. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả KD

278. Mar cho sp trà LEROS

279. Các hình thức tín dụng

280. Chất lượng sản phẩm

281. Nền KT Nhật Bản

282. PP nghiên cứu khoa học và PP luận cứu KH

283. QL thương hiệu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng

284. Chất lượng nhân lực trong DN

285. AFTA

286. Bảng cân đối kế toán

287. Vốn ĐT trong nghành Dầu khí

288. QL chất lượng

289. HT NSNN (ngân sách nhà nước) trong nền KTTT

290. Thực trạng SX một số mặt hàng nông thuỷ sản tại nước ta

291. Gốm Bát Tràng

292. XK tôm

293. Nâng cao hiệu quả KTĐT VN đến 2020

294. Kiểm toán

295. Huy động vốn

296. KD sản phẩm của Kinh Đô tại Mĩ

297. TMĐT (thương mại điện tử)

298. Phát triển nguồn nhân lực

299. Tiêu thụ SP trong các DN vừa và nhỏ

300. Bán phá giá HH

301. Nội địa hoá xe máy tại VN

302. Vận động hành lang trong vụ kiện bán phá giá cá BASA

303. KCN và KCX

304. KH trong KT NT

305. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong nghành thép

306. KH nguồn nhân lực

307. CPH

308. Chiến lược SP trong KD bảo hiểm

309. Hàng hoá

310. CN và nâng cao năng lực SX trong DN

311. WTO

312. Nâng cao khả năng thắng thầu của các nhà thầu trong nước đối với các gói thầu xây lắp quốc tế

313. Khấu hao TSCĐ

314. FDI

315. FDI và vấn đề việc làm

316. Phát triển khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

317. Thu hút vốn ĐT trên TT vốn tại VN

318. Tác động tràn của FDI đối với khu vực KT trong nước

319. Cải cách hành chính

320. Vấn đề ĐT cho công nhân trong các tổ chức

321. Lập kế hoạch trong DN

322. Thương hiệu

323. QL tỷ giá tại VN

324. Chi phí SX trong DN xây lắp

325. Phân tích một số hoạt động QC tại Motorola VN

326. KT tập hợp chi phí SX trong DN SX

327. Vai trò của nhà nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN

328. QH chi tiết KĐT Bắc sông Cấm - Tp. HP

329. Công tác đào tào QL DN

330. Nâng cao năng lực cạnh tranh nghành cơ khí VN

331. Unilever VN

332. Vốn trong DN

333. QL chất lượng

334. Chất lượng sp

335. Chất lượng nhân lực trong DN

336. Lạm phát

337. Chống bán phá giá

338. Hoàn thiện và phát triển cty chứng khoán tại VN

339. Chuẩn QL chất lượng ISO 9000

340. Chuyển dịch cơ cấu KT

341. Hoạt động công chứng

342. Các kiểu chiến lược giá cơ bản

343. Hoạt động mar trong lĩnh vực ngân hàng tại VN

344. QC trong hoạt động mar DN

345. XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty Thạch Bàn

346. Thâm nhập TT Mĩ tại Agifish

347. KD lữ hành

348. Cty Cp Hạ Long

349. Nghiên cứu thị trường

350. KCN

351. Kênh phân phối và tiêu thụ sp

352. PP dãy số thời gian và việc phân tích biến động tổng doanh thu

353. Vai trò của TTCK đối với nền KT VN

354. Các công cụ của TTTC (thị trường tài chính)

355. HT tỷ giá hối đoái

356. Quy hoạch sử dụng đất

357. Phòng chống tham nhũng

358. Dự đoán thống kê ngắn hạn

359. Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quuyền sử dụng đất

360. Kế hoạch 5 năm đổi mới KT XH ở VN

361. QL thông tin tại cty cơ khí ôtô 1/5

362. Chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát

363. Cơ cấu tổ chức trong DN

364. Sự phân hoá giàu nghèo

365. Lãi suất và tự do lãi suất

366. Lãi suất tín dụng và việc điều hành LSTD tại NH NN

367. Hạn chế rủi ro trong hoạt động NH tại VN

368. Hiệu quả KD trong các DN

369. Container hoá trong vận tải biển ở VN

370. Vai trò của lao động trong phát triển KT

371. Việc làm và giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển KTXH

372. Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch

373. Cty CP

374. Quy hoạch sử dụng đất đô thị

375. Nghiệp vụ thị trường mở tại NH NN

376. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Campuchia

377. QL nhà nước về đất đô thị

378. Kiểm toán tài chính

379. Chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng

380. Mô hình cty tài chính trong tổng cty NN

381. Hạch toán khấu hao TSCĐ

382. Hoạt động đầu cơ đất đai tại VN

383. Công tác tổ chức

384. BHXH

385. Chính sách KT của Lênin

386. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đại lý bảo hiểm nhân thọ

387. Thúc đẩy hoạt động của TTCK tại VN

388. Vai trò của XK trong phát triển KT

389. QL tiền dự trữ trong ngân hàng

390. Thuế GTGT

391. Kiểm toán

392. Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra, kiểm soát các DN hiện nay

393. Vai trò của lãi suất trong phát triển KT

394. KT TSCĐ thuê mua TC tại VN

395. Chiến lược sp tại TRAPHACO

396. Hoạt động thuê mua tài chính tại VN

397. TTCK

398. Hoạt động đầu tư trong DN BHNT

399. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả KD

400. ĐT phát triển cơ sở hạ tầng

[You must be registered and logged in to see this link.]

( CHỌN ĐỀ TÀI VÀ NHỚ STT CỦA ĐỀ TÀI, CLICK LINK DOWNLOAD VÀ CHỌN FILE TƯƠNG TỰ : ĐỀ TÀI 1 <> DA001 )

_________________
Huỳnh Minh Hòa
No : 0933.686.151
Wedsite : [You must be registered and logged in to see this link.]
Mail : [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.] | [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
Admin
Admin
Admin

Nơi Ở : Tp HCM
Tổng số bài gửi : 420
Ngày Tham Gia : 06/04/2010
Điểm Số : 1067
Cảm Ơn : 8
Tuổi : 29

Xem lý lịch thành viên http://goldfxtrade.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết